Rozporządzenie Zarządu MPL Group w sprawie organizacji sprzedaży w związku z epidemią COVID-19

W związku z dochodzącymi niepokojącymi informacjami od Klientów, instytucji państwowych oraz instytucji finansowych, zarząd Grupy, mając na uwadze dobro klientów, zachowanie ciągłości operacyjnej oraz stabilność finansową spółek Grupy MPL (https://mplgroup.pl) i podmiotów z nimi związanymi, wprowadza z dniem 30-03-2020r ograniczenie wysokości kredytu kupieckiego do kwot podanych przez DZIAŁY HANDLOWE poszczególnych spółek. Oznacza to, że spółki nie będą realizować zamówień i sprzedaży z odroczonym terminem płatności dla podmiotów, które mają przekroczony bądź wykorzystany limit kupiecki.

Jednocześnie oferujemy wszystkich Klientom, których dotyczy w/w rozporządzenie, dla transakcji gotówkowych oraz przepłaconych dodatkowy rabat w wysokości 4% od dotychczasowych cen lub cen cennikowych, przy jednoczesnym utrzymaniu kredytu kupieckiego na NOWYM poziomie.

Obroty firm Grupy MPL ubezpieczane są przez globalne firmy, które rekomendują rozwiązania ograniczające limity kupieckie, na podstawie danych z rynku europejskiego i krajowego.

Informujemy również, że czynimy starania, by zachować ciągłość operacyjną, oraz zapewnić dostępność towarów na dotychczasowym poziomie. Wszystkie oddziały MPL działają i prowadzą sprzedaż.

Powyższe ograniczenia wprowadzamy okresowo do momentu stabilizacji sytuacji na rynkach i w gospodarce.

Prosimy wszystkich Klientów, firmy współpracujące, Dystrybutorów oraz Partnerów handlowych o wyrozumiałość i współpracę i przepraszamy za wynikłe z tego tytułu niedogodności.

Liczymy na współpracę, wyrozumiałość i życzymy powodzenia w tym trudnym okresie. Link do oświadczenia PDF.

Z poważaniem,

Zarząd MPL Group