MPL GROUP w obliczu pandemii

Szanowni Państwo
W obliczu ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa na terenie naszego kraju przesyłamy aktualne informacje o działalności spółek Grupy MPL a także informacje logistyczne:

1. Każda ze spółek podjęła działania z zakresu higieniczno-sanitarnego służące zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy Pracowników i kooperantów spółek. Działania polegają te m.in. na ozonowaniu pomieszczeń i biur w trybie codziennym, pomiar temperatury ciała pracowników oraz dostawców, zapewnieniu środków odkażających oraz maseczek ochronnych. Osoby z podwyższoną temperaturą nie będą miały możliwości wejścia na teren naszych biur i obiektów. Prosimy o wyrozumiałość i współpracę w tym zakresie.

2. Ograniczyliśmy do minimum odbiory własne towarów z magazynów Rybnik, Zabrze, Katowice, Kraków, Warszawa. Wszystkich klientów prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na dostawy kurierskie w zamian odbiorów własnych, niezależnie odległości od poszczególnych magazynów.

3. Ograniczamy całkowicie wizyty u kontrahentów, prezentacje i zaplanowane szkolenia, wyceny instalacji PV i OZE, odbędą się one w terminach umożliwiające ich przeprowadzenie.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na niektóre produkty zamierzamy zwiększać sukcesywnie stany magazynowe by zapewnić lepszą dostępność towarów po okresie pandemii.

Niestety jesteśmy zmuszeni wydłużyć czas produkcji niektórych urządzeń ze względu na braki kadrowe w związku z wprowadzonymi regulacjami. Pojawiają się również informacje o wstrzymywanie tranzytu przez niektóre kraje Europy, co może spowodować reperkusje w dostawach podzespołów do produkcji. Informacje na ten temat proszę szukać w działach handlowych naszych spółek.

Zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, by w ten trudny czas zapewnić maksymalną ochronę Pracownikom i Kooperantom, oraz ograniczyć wpływ kryzysu
światowego na sytuację biznesową naszych Partnerów.

Liczymy na współpracę, wyrozumiałość i życzymy powodzenia w tym trudnym okresie. Link do oświadczenia PDF

 

Zespół MPL GROUP